Kasvuhakkeroinnilla uusia välineitä kasvuun

Growth hacking eli kasvuhakkerointi tarjoaa entistä parempia mahdollisuuksia lisätä yrityksen liikevaihtoa. Oikein toteutettu kasvuhakkerointi mahdollistaa tasaisen virran liidejä ja asiakkaita, mutta toistaiseksi kuitenkin vain pieni osa yrityksistä on tarttunut tähän tilaisuuteen.

Monille yrityksille ajatus kasvuhakkeroinnista on edelleen vieras, eikä laajemmassa mittakaavassa vielä täysin ymmärretä, kuinka tehokkaita työkaluja se tarjoaa. Kasvuhakkeroinnin hankkiminen ulkoisena palveluna voi tarjota hinta-laatusuhteeltaan huomattavan tehokasta kasvuvoimaa yrityksen asiakashankinnalle ja myynnille.

Entäs growth marketing?

Se on asiakkaiden suuntaan tapahtuvaa growth hackingia, digitaalisten mahdollisuuksien avulla toteutettua kasvumarkkinointia, jonka avulla houkutellaan lisää asiakkaita, kasvatetaan konversiota ja tavoitetaan kohderyhmiä entistä paremmin.

Jos rehellisiä ollaan, kuvittelimme itse alkuaikoina hieman omahyväisesti, että kasvumarkkinointi on meille selvää kuin pläkki. Kuinka väärässä olimmekaan! Kasvumarkkinoinnin toimiva toteutus edellyttää monia muitakin taitoja kuin digitaalisen markkinoinnin ja myynnin johtamisen osaamista tai perustietoa yrityksen pyörittämisestä. Onneksi löysimme joukkoomme juuri oikeita ihmisiä, joiden osaaminen täydensi omaamme siten, että voimme auttaa suomalaisia yrityksiä markkinoimaan paremmin ja myymään enemmän.

Kun perustimme digitaaliseen markkinointiin keskittyvän tiimin ja ryhdyimme toteuttamaan kasvuhakkerointia asiakkaillemme, havaitsimme että Suomessa on paljon markkinointitoimistoja, joille mitattavat konversiot eivät ole kovinkaan keskeisiä. Usein keskitytään enemmän pelkkään klikkien laskemiseen kuin siihen, minkä verran ne tuovat konkreettista tulosta.

Tällainen ajattelu ei kuitenkaan palvele yrityksen kasvua. Me haluamme tarjota palveluja, jotka mahdollistavat liidien ja myynnin tasaisen lisääntymisen. Tavoitteemme on valita yksilöllisesti sellaiset toimintamallit ja ratkaisut, jotka tuottavat myös pidemmällä aikavälillä todellista hyötyä kullekin yritykselle. Pikainen projekti, joka saattaa tuoda klikkejä mutta ei välttämättä juuri muuta, ei edusta periaatteitamme yrityksen kasvun ja tuottavuuden lisäämisestä.

Lue myös verkkosivuston suorituskykyoptimoinnista

Kasvuhakkeroinnin lyhyt oppimäärä

Olet epäilemättä törmännyt growth hacking -termiin aiemminkin. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Kasvuhakkerointiin sisältyy useita toimenpiteitä: myynnin ja markkinoinnin haasteiden tunnistaminen, asianmukaiset tekniset ratkaisut (esimerkiksi myyntiputken automatisointi siten, että sähköpostiseuranta ja uudelleenmarkkinointi tuottaa tehokkaasti liidejä ja konversioita), pohditaan hypoteeseja ja testataan niitä, käytetään ajatuskarttoja asiakkaiden ryhmittelyyn ja kunkin asiakasryhmän haasteisiin. Ja niin edelleen.

Edellämainittu on kuitenkin vain kasvuhakkeroinnin yleistasoa. Paljon tärkeämpää on esittää kohderyhmällesi juuri oikeat kysymykset, valita juuri sinun yrityksellesi oikeat työkalut ja suunnitella tehokas markkinointistrategia niiden pohjalta.

Kasvuhakkerointia voidaan soveltaa moneen – markkinointikampanjaan, yksittäiseen tuotteeseen tai koko myyntiprosessiin. B2B-kasvuhakkerointi tapahtuu useilla eri kanavilla ja eri vaiheissa. Kun kasvatat yritystäsi B2B-alueella ja hahmotat markkinoinnin ja myynnin pullonkaulat, voit parantaa tulostasi lisäämällä kohderyhmien tietoa yrityksestäsi, aktivoimalla liidejä ja kasvattamalla asiakasuskollisuutta sekä ostohaluja. Kaikkea tätä varten on tarjolla laaja valikoima kasvuhakkeroinnin työkaluja.

Ilman ymmärrystä siitä, kuinka jokainen tärkeä askel toteutetaan oikein, kasvuhakkerointi voi olla yritykselle silkka menoerä. Voi siis olla syytä harkita homman teettämistä asiantuntijoilla, jotta saa kasvuhakkeroinnista suurimman tehon irti.

Digitaalinen markkinointitiimi on markkinoinnin toiminnallinen osa, kun taas kasvuhakkeroijat ovat pikemminkin strateginen yksikkö, joka hallitsee kanavien hyödyntämisen ja liidien luomisen sekä kasvuhakkeroinnin tekniset ratkaisut.

Usein kasvuhakkeroijilla on myös syvällisempi ja monipuolisempi osaamistausta – kaikkea mahdollista sisällöntuottamisesta, digitaalisesta markkinoinnista, PR:stä, psykologiasta, tilastoista, kirjoittamisesta, kipupisteiden ymmärryksestä aina ostokäyttäytymiseen saakka.

Paras lähtökohta kasvuhakkeroinnille on nettisivusto, joka on alusta asti toteutettu kasvuhakkeroinnin ehdoilla. Tämä mahdollistaa sen, että saat automatisoidusti dataa analyyseja varten, tiedät enemmän asiakkaistasi ja heidän käyttäytymisestään, ja voit kohdistaa heille tuotteita sekä palveluja tavalla joka lisää konversiota.

Monien yritysten virhe on ollut se, että kasvuhakkeroinnin mahdollisuuksia ei ole sivuston ”perustuksia” rakennettaessa huomioitu riittävästi. Se voi vahingoittaa yritystä rajoittamalla liikevaihdon kasvua ja vähentämällä voittoja. Automatisoinnin avulla liidien hankkimisen vaatimat resurssit pienenevät huomattavasti, samaan aikaan kun liidien määrä nousee ja yrityksesi voi kasvaa.

Netin parhaiten pärjäävät sivustot loivat kasvuhakkeroinnille perustan jo vuosia sitten. Nuo sivustot ehkä näyttävät olleen aina huipputasoa, mutta se ei tietenkään pidä paikkaansa. Markkinoinnin ja myynnin kanavien virittäminen huippuunsa ja tehokkaasti automatisoidun kokonaisuuden luominen ei tapahdu hetkessä, mutta kun se on tehty, se luo lisää bisnestä niin että tuntuu.

Meillä on vielä paljon kerrottavaa kasvuhakkeroinnista, sen toteuttamisesta ja vaikutuksista. Jos haluat kuulla lisää kasvuhakkeroinnista ja kuinka voimme sen keinoilla auttaa yritystäsi menestymään, varaa ilmainen konsultaatio. Esittelemme sinulle ja yrityksellesi aivan uudet, laajemmat näköalat digitaalisten mahdollisuuksien maailmaan.

Jätä yhteydenottopyyntö