VERKKOSIVUSTOT

Suunnitellaan WordPress-sivusto tukemaan bisnestäsi 

Oli sitten kyse vanhojen sivujen uudistamisesta tai vallan uuden sivuston rakentamisesta, liikkeelle lähdetään aina palvelumuotoilusta. Pohdinta aloitetaan asiakaspolusta.

– Mitä asiakkaan pitää voida sivustolla tehdä?

– Onko sivusto tarkoitettu jo myymään tuotteita tai palveluja vai esittelemään niitä ja keräämään yhteydenottoja – liidejä, joista sitten myynti ottaa koppia ja lähtee keskustelemaan tarpeista tarkemmin?

Ostopolkujen kartoituksen jälkeen konseptoidaan sivuston sisältö ja sen toiminnallisuus, luodaan houkutteleva design ja pystytetään teknisesti suorituskykyinen WordPress-ympäristö. Samalla kartoitetaan, tarvitaanko integraatioita muihin tietojärjestelmiin – siis koko digitaalisten palveluidenne kokonaisuus.

Kun tekninen pohja on kunnossa, pääsette syöttämään sisältöä sivustollenne sivurakentajaan ja teemaan liittyvän käyttökoulutuksen jälkeen. 

Samalla jatketaan teknisen ympäristön rakentamista ja toteutetaan tarvittavat integraatiot. Esimerkkinä voisi olla suora yhteys CRM-järjestelmään tai käyttämäänne varausjärjestelmään.

Ripeästi toimivan nettisivun hyötyjä

  • Sivustolla vierailija pysyy sivustolla, kun sivut latautuvat nopeasti. 
  • Pystyt kiinnittämään sivustolla kävijän huomion useampiin asioihin, kun hänen ei tarvitse odotella tiedon latautumista.
  • Yhteystiedot tulee jätettyä helpommin, kun lomake tai chatbot aukeaa reippaasti tietoja kysymään 
  • Hakukoneet arvostavat nopeutta ja nostavat tuloksissa ylemmäs nopeiden sivustojen sivuja.

Mitä tämä käytännössä voi tarkottaa liiketoiminnallesi?

  • Liidejä kertyy enemmän, jolloin kaupan teon todennäköiysyys kasvaa.
  • Selkeät asiakaspolut helpottavat sivustovierailijan käyntiä ja tarjoaa hänelle juuri sitä tietoa, mitä hän tarvitsee. Kyselyt asiakaspalveluun vähenevät ja asiakaspalvelu voi keskittyä enemmän tai räätälöidympää tietoa tarvitsevien palveluun.
  • Parempi hakukonenäkyvyys parantaa sijoittumista maksetussa markkinoinnissa ja tarjoaa edullisempia konversioita.

Verkkosivuston uusiminen tai rakentaminen on aina yksilöllinen projekti

Jokaisen yrityksen tarpeet verkkopalveluilleen ovat yksilölliset. Meillä on laajaa kokemusta monen eri alan sivustojen toteuttamisesta sekä integraatioista eri tietojärjestelmien välillä. Tuomme pöytään oman osaamisemme ja kokemuksemme. Teiltä löytyy tieto asiakaskunnastanne, eri asiakasryhmien tarpeista sekä oman liiketoimintanne tarpeista toimiville digitaalisille palvelulle. 

Rakennetaan yhdessä juuri teidän yrityksellenne paras palvelukokonaisuus! 

 

Pyydä maksutonta konsultaatiota

Miten verkkosivusto linkittyy digitaalisiin palveluihin? 

Asiakkaillamme on ollut hyvin erilaisia tarpeita digitaalisille palveluilleen. Monella on nykyään verkkosivujen sisällä verkkokauppa, joka hoitaa myyntiä 24/7. Digitaaliset palvelut voivat myös pohjautua verkkokauppaan ja rakentua sen ympärille.

Monilla yrityksillä on tarve digitaaliselle ajanvarausjärjestelmälle. Kyse voi olla vaikka erilaisten palvelujen ajanvaraukselle tai vaikka majoitusvaraukselle. 

Asiakkuuksien hallintaan monella yrityksellä on käytössä joku CRM-järjestelmä. Usein CRM-järjestelmä voidaan linkittää verkkopalveluihin niin, että yhteydenotto- tai tarjouspyyntölomakkeiden kautta kerätään tietoa, joka tallentuu suoraan CRM-järjestelmään myynnin käyttöön. Nykyään myös erilaiset chatbotit voivat hoitaa tuota työtä, kun botit opetetaan kysymään sopivia asioita.

Monilla yrityksillä on tarve myös erilaisille tieto- tai kuvapankeille. Tarvitsevatko tuotteidenne käyttäjä niihin liittvää suunnittelu- tai käyttötietoa? Tai onko jälleenmyyjillä tarve saada haettua kuvapankistanne kuvia käyttöönsä?

Suorituskykyisen sivuston päälle on hyvä ruveta rakentamaan sisällön hakukoneoptimointia, SEOa. Pienellä konsultaatiolla ja opastuksella voit itse tehdä paljon tuon hyväksi. Toki tarjoamme myös hakukoneoptimointia palveluna.

Entä sitten yrityksenne somekanavat? Sähköpostimarkkinointi? Tai SEM? 

Nämä kaikki on hyvä pohtia läpi, kun sivustoa aletaan suunnittelemaan, jotta kokonaisratkaisu tulee olemaan parhaiten yrityksenne liiketoimintaa ja asiakkaiden käyttökokemusta palveleva.

Verkkopalvelut eivät ole kulu. Ne ovat investointi yrityksenne bisnekseen!

Varaa verkkotapaaminen verkkosivuston rakennusprojektin suunnittelua varten

Pyydä verkkotapaamista