SUORITUSKYKYOPTIMOINTI

WordPress-sivuston suorituskykyoptimointi

Verkkosivuston merkitys nykyaikaisessa myyntiprosessissa kasvaa jatkuvasti, sillä jo yli 70% B2B-ostajista aloittaa hankintaprosessinsa geneerisellä haulla. He ovat ohittaneet ostoprosessinsa puolivälin ennen kuin ottavat yhteyttä potentiaalisiin toimittajiin. Tässä pelissä tökkivillä verkkosivuilla jää sivustakatsojan rooliin, kun kilpailijat vie kaupat.

Suorituskykyä nostamalla lisää näkyvyyttä

Sivuston huono suorituskyky vaikuttaa suoraan välittömään poistumiseen sekä sivuston konversioon, eli sivuston kykyyn tuottaa myynnille liidejä tai suoraan verkkokaupasta kauppaa.

Vaivalla ja isolla rahalla sivustolle hankitut kävijät eivät malta pysyä sivulla, vaan vaihtavat kilpailijan paremmin toimiville sivuille tutustumaan heidän tuottamaansa sisältöän ja palveluihin. Tämä puolestaan vaikuttaa hakukoneiden arvioissa ns. laskeutumissivuston käyttökokemukseen negatiivisesti, jolloin sijoitus hakukoneessa ja maksetun mainonnan hinta nousevat. Noidankehä on valmis.

Google otti käyttöön sivun suorituskyvyn mittauskriteereissään syksyllä 2018 ja sen merkitys on jatkuvasti kasvanut. Edelliset suuret hyppäykset tapahtui toukokuussa 2020 ja lokakuussa 2021. Erityisesti mobilisuorituskyvyn painoarvo kasvaa koko ajan, mikä onkin ymmärrettävää. Jo yli puolet hauista tehdään hitaammilla mobiiliyhteyksillä ja -laitteilla. Lisäksi ostoaikeissa olevista jopa 90% vierailee potentiaalisen toimittajan sivuilla mobiililaitteella jossain ostoprosessin vaiheessa.

Onkin perusteltua väittää, että sivuston suorituskyky tulee olla kunnossa, ettei hakukoneoptimointiin (SEO), maksettuun hakukonenäkyvyyteen (SEM) ja sisältömarkkinointiin käytetyt panokset valu hukkaan, menetetyistä myyntimahdollisuuksista puhumattakaan.

Oma ja kilpailijoiden suorituskyky on helppoa testata Googlen ilmaisella PageSpeed Insights -verkkosivulla

Hakukonenäkyvyyden parantaminen

Tarjoamme verkkosivuston suorituskykyoptimoinnin palveluna

Verkkosivuston suorituskyvyn optimointi voidaan jakaa kahteen osaan: Sisältöön koskemattomaan, puhtaasti tekniseen osaan sekä vaativampaan optimointiin, jossa sivuston toiminnallisuutta ja sisältöä tarkastellaan ja optimoidaan suorituskyvyn, vierailijoiden käyttäytymisen sekä sivuston tavoitteiden näkökulmasta. 

Usein sisältöön koskemattomalla optimoinnillakin voidaan tehdä paljon. Joskus on kuitenkin tehtävä isompia ratkaisuja ja pohdittava uudenlaisia teknisiä ratkaisuja. Tietotekniikka kehittyy valtavalla vauhdilla. Pari kolme vuotta sitten tehdyt verkkosivut eivät välttämättä palvele enää tänä päivänä parhaalla tavalla, eivätkä anna hyviä suorituskykypisteitä. 

Mikä ratkaisu on paras millekin sivustolle, selviää tarkempien analyysien kautta. Lyhyt konsultaatio aiheesta antaa varmasti jo jotain pohdittavaa ja osviittaa. 

Pyydä maksutonta konsultaatiota

Sivuston tekninen suorituskykyoptimointi ja ylläpito

Sivuston teknisellä suorituskykyoptimoinnilla saavutetaan tyypillisesti jo merkittävä parannus sivuston käyttökokemuspisteisiin, eli ns. page speed scoreen. Optimointi on varsin suoraviivaista, joskin vaatii osaamista ja ammattitaitoa. Suoraviivaisuutensa vuoksi olemme voineet kuitenkin paketoida sen helposti hankittavaksi palveluksi, joka muodostuu optimointitoimenpiteistä ja jatkuvasta ylläpidosta, jonka tarkoituksena on varmistaa, ettei sivuston suorituskyky ja sen pisteytys rämety jatkossakaan maailman muuttuessa yhä nopeammin ympärillä. Suorituskyvyn lisäksi olemme paketoineet mukaan tärkeän tietoturvan.

Sivuston tekninen suorituskykyoptimointi sisältää sovitusti seuraavia toimenpiteitä:

 • Suorituskyky- ja tietoturva-analyysi
 • Sivuston haltuunotto/siirtäminen Quux Oy:n suorituskykyiseen palvelinympäristöön
 • Teeman ja lisäosien päivitys
 • Välimuistioptimointi
 • CDN (Content Delivery Network) Sisällönjakeluverkko
 • Kuvien optimointi ja jakelu optimaalisessa muodossa välimuistista
 • Suoritettavan koodin (JS ja CSS) yhdistäminen ja pakkaus
 • Ladattavien resurssien esilataus
 • Suorituskykyanalyysi ja saavutetun muutoksen raportointi sekä tietoturva-analyysi
 • Toimenpide-ehdotukset

Teknisen suorituskyvyn jatkuvat palvelut:

 • Hostaus/palvelintila
 • Palomuuri
 • CDN-palvelu tarvittaessa
 • Suorituskyky- ja tietoturva-analyysi sovitusti
 • Tulosten raportointi ja toimenpide-ehdotukset
 • WordPressin, teeman ja lisäosien versiopäivitykset
 • Varmuuskopiointi

Varaa verkkotapaaminen, niin katsotaan, miten
sivustonne suorituskykyä kannattaisi optimoida.

Pyydä maksutonta konsultaatiota