ASIAKASKOKEMUS

  • Millainen asiakaskokemus yrityksenne digitaalisten palveluiden käyttö on asiakkaalle?
  • Löytääkö asiakas tarvitsemansa nopeasti ja helposti. Onko kokemus myös visuaalisesti miellyttävä ja positiivisia tunteita herättävä?
  • Täyttävätkö digitaaliset palvelunne myös liiketoimintanne tarpeet?
  • Tuovatko digitaaliset palvelut teille kauppaa?
  • Kuinka paljon saatte yhteydenottoja verkkopalveluiden kautta?

Tuotteet ja palvelut

Tänä päivänä puhutaan digitaalisten kyvykkyyksien vahvistamisesta. Termi voi tuntua vieraalta yrittäjästä, jolla on nettisivut ja siellä ehkä joku yhteydenottolomake. Monella yrityksellä digitaaliset kyvykkyydet, erilaiset digitaaliset palvelut, ovat jo merkittävä osa liiketoimintaa.

Vanhasta “kotisivut on pelkästään yrityksen käyntikortti” -ajattelusta ollaan menty pitkälle. Monella yrityksellä verkkosivut ja verkkokauppa kaikkine niihin sidoksissa olevine tietojärjestelmineen ovat yksi avainresurssi, joka jaksaa tehdä töitä 24/7. Siihen on hyvä panostaa ja katsoa, miten sitä voisi vielä kehittää. Myös yrityksen tarpeet digitaalisille palveluille voivat muuttua tai kasvaa, jolloin tilanne on hyvä tarkistaa aika ajoin.

Avainosaamisalueitamme on mm. suorityskykyiset WordPress-sivustot ja Woocommerce-verkkokaupat. Teemme WordPress-sivustoja sekä Woocommerce-kauppoja ja uusimme niitä. Räätälöimme asiakaskohtaisten tarpeiden mukaan digitaalisten palveluiden kokonaisuuksia, jossa voidaan integroida tarvittavat järjestelmät toimimaan saumattomasti yhteen. Hyvä asiakaskokemus vaatii teknisen pohjan olevan kunnossa. Sen päälle mietitään palveluiden saavutettavuus ja sisältö. 

Kun järjestelmät toimivat, voimme lähteä rakentamaan hakukonenäkyvyyttä ja pohjaa digitaaliselle markkinoinnille yhdessä yrityksenne kanssa. 

Edustamme myös Pipedrive CRM-järjestelmää, jonka käyttöönotto ja koulutukset sujuvat netin yli helposti. Pipedrive integroituna verkkopalveluihin tuo myyntiin lisätehoja, kun kontaktitiedot tulevat suoraan CRM:ään myyjien käyttöön. 

Suunnnitteluprosessin vaiheet

Lähestymme kaikkia liiketoiminnan kehittämistarpeita insinöörimäisesti datasta analyysin ja suunnittelun kautta toteutukseen. Olemme havainneet, että erityisesti markkinoinnissa tämä on varsin poikkeuksellinen lähestymistapa, joka tuottaa parempia tuloksia – niin määrällisesti kuin edullisempana markkinoinnin hintana.

WordPress-sivuston suorituskykyoptimointi

Verkkosivuston merkitys nykyaikaisessa myyntiprosessissa kasvaa jatkuvasti, sillä yli 70% B2B-ostajista aloittaa hankintaprosessinsa geneerisellä haulla hakukoneissa. He ovat ohittaneet ostoprosessinsa puolivälin ennen kuin ottavat yhteyttä potentiaalisiin toimittajiin. Tässä pelissä tökkivillä verkkosivuilla jää sivustakatsojan rooliin.

Mobiilihakujen määrä on jatkuvassa kasvussa. Nykyään jo 2/3 hauista tehdään mobiililaitteilla. Verkkosivuston on toimittava nopeasti myös mobiilissa.

Suorituskykyä nostamalla lisää näkyvyyttä
Lue lisää

Verkkosivuston nopeuden merkitys

Verkkosivuston suorituskyvyn optimointi on tärkein osa teknistä hakukoneoptimointia. Sivuston nopeus vaikuttaa sijoitukseen orgaanisissa ja maksetuissa hakutuloksissa sekä hakukonemainonnan hintaan. Google esitteli suorituskyvyn osana algoritmiaan syksyllä 2018. Vuonna 2021 suorituskyvyn merkitys kasvoi entisestään ja arviossa huomioidaan ainoastaan mobiilisuorituskyky.

Jokainen pystyy tekemään pika-arvion yrityksensä sivuston suorituskyvystä käyttämällä Googlen tarjoamaa ilmaista työkalua Page Speed Insightia. Google kehittää jatkuvasti työkalua ja hyödyntää sen tarjoamaa dataa arvottaessaan eri sivustojen näkyvyyttä hakukonetuloksissa. 

Lue lisää aiheesta blogimme jutusta: Yrityksen kotisivujen hidas latausnopeus vaikuttaa hakukonenäkyvyyteen ja yhteydenottojen määrään 2021.

Lue lisää
Haluatko kuulla ja keskustella lisää?

Mikäli haluat keskustella lisää aiheesta ja haluat kattavamman analyysin yrityksenne koko verkkosivuston
suorituskyvystä ja miten sitä voitaisiin parantaa, varaa aika konsultiltamme. 

Pyydä maksutonta konsultaatiota