VERKKOKAUPAT

Woocommerce-verkkokaupat on räätälöitävissä monenlaisiin tarpeisiin  

  • Myyttekö verkossa tuotteita vai palveluja?
  • Onko valikoimanne suppea vai laaja?
  • Vaihtuuko tuotevalikoima usein vai onko se staattisempi?
  • Tarvitsetteko hyvän esittelyalustan tuotteillenne, joiden ostaminen vaatii vielä tarkempaa keskustelua myyjän kanssa?

Woocommerce-verkkokauppa muovautuu kaikkiin näihin tarpeisiin.   

Pyydä maksutonta konsultaatiota

Mitä kannattaa pohtia, kun lähtee suunnittelemaan verkkokauppaa?

Jokaisen yrityksen tarpeet verkkokaupalleen ovat yksilölliset. Tuote- tai palveluvalikoima vaihtelee hyvinkin pienestä laajoihin satojen, jopa tuhansien tuotteiden valikoimaan. Myös tuotteiden esillepano ja niistä annettavien tietojen määrä vaatii eri tapauksissa erilaisia toiminnallisuuksia. 

Verkkokaupan tekninen toteutus ei saa rajoittaa kaupan toimivuutta tai kokoa.

Verkkokaupassa asiointi pitää olla asiakkaalle helppoa. Asiakkaan pitää löytää tarvitsemansa tuotteet helposti. Hänelle on hyvä myös näyttää mahdollisia täydentäviä tuotteita. Maksu- ja toimitusehdot on oltava selkeästi esillä. Ostamista on helpotettava niin, ettei liian monet klikkaukset tai epäselvyyden prosessissa muodostu oston esteeksi.    

Minkälainen liikenne verkkokaupassa on nyt? Entä tulevaisuuden visiot asiakasmäärille? Entä kansainvälistyminen? Näitä on hyvä pohtia jo, kun mietitään, miten kokonaisuutta lähdetään rakentamaan. Kun asiat on pohdittu etukäteen, tekniset yksityiskohdat eivät ole laajenemisen ja kansainvälistymisen tiellä. 

Rakennetaan yhdessä juuri teidän yrityksellenne paras palvelukokonaisuus! 

Täytä linkin takaa löytyvä ennakkokysely, jotta saamme jo etukäteen tietoa tarpeistanne. Näin voimme käyttää parhaiten hyödyksi nopean konsultaatiopalaverin, jonka jälkeen voimme antaa tarjouksemme teitä parhaiten palvelevasta verkkokaupparatkaisusta.

Täytä alkukaroitus digipalveluista

Miten verkkokauppa linkittyy muihin digitaalisiin palveluihin? 

Verkkokauppa on usein osa verkkosivustokokonaisuutta, jossa kerrotaan laajemmin yrityksestä ja sen palveluista tai tuotteista. 

Verkkosivustolta voi olla mahdollisuus tehdä palveluihin liittyviä ajanvarauksia.

Verkkokaupan kasvaessa taakse hankitaan usein isompi tuotannonohjausjärjestelmä. Verkkokauppa voidaan haluta myös integroida käytössä olevaan taloushallinnon järjestelmään. Kun tiedot siirtyvät automaattisesti järjestelmästä toiseen, helpotetaan työtänne ja henkilökunta voi käyttää työaikaansa tuottavampiin asioihin kuin tietojen siirtämiseen tai kopioimiseen. 

Järkevästi rakennettu verkkokauppa ja verkkosivusto palvelevat myös yrityksen hakukonenäkyvyyttä ja digitaalista markkinointia. Jakamismahdollisuudet some-kanaviin myös tukevat tänä päivänä yrityksen ja tuotteiden laajempaa näkyvyyttä.

Varaa verkkotapaaminen verkkokaupan rakennusprojektin suunnittelua varten.

Pyydä maksutonta konsultaatiota