Palvelumuotoilu

  • Palvelumuotoilun tarkoitus on ymmärtää asiakkaaan tarpeet sekä erilaiset palvelupolut Digitaalisissa palveluissa.
  • Mistä hän tulee tietoa etsimään?
  • Mikä on se tieto, palvelu tai tuote, jota hän etsii?
  • Miten hän saa sen hankittua?
  • Kun asiakaspolut sekä asiakkaan ja yrityksen kohtaamispisteet määritellään hyvin, voidaan digitaaliset palvelut muotoilla niin, että asiointi on mahdollisimman sujuvaa sekä yrityksen liiketoimintaa tukevaa.

Mitä palvelumuotoilulla tarkoitetaan?

Palvelumuotoilu on ajattelutapa, jossa erilaisten työkalujen avulla pohditaan prosessi, miten asiat toteutetaan sujuvimmin. Palvelumuotoilussa mietitään asiat laajemmin kuin pelkkien tuotteiden tai palveluiden näkökulmasta. Siinä mennään kokonaisvaltaiseen ajatteluun systeemien ja prosessien kehittämisessä.

Palvelumuotoilussa asiakas on keskiössä. Miten hänen on helpoin käyttää tai ostaa palveluja? Millainen asiakaskokemus hänelle luodaan? Mitkä ovat hänen kosketuspisteensä digitaalisiin palveluihin?

Jotta yritys pystyy tuottamaan mahdollisimman laadukkaita ja asiakkaitaan palvelevia tuotteita, on palvelukokemuksen oltava hyvä myös työntekijälle. Mien vähimmällä vaivalla hän pystyy palvelemaan asiakasta parhaalla tavalla?

 

Palvelumuotoilun tavoitteet

Palvelumuotoilun tuotoksena on tarkoitus luoda arkkitehtuurikuvaus, joka sisältää kokonaisuudessa tarvittavat ohjelmistopalvelut ja eri palveluiden väliset integraatiotarpeet, jotta tarpeisiin voidaan vastata parhaalla mahdollisella tavalla.

Lisäksi palvelumuotoilussa kuvataan tarvittavat ohjelmistopalvelut ja integraatiotarpeet menemättä kuitenkaan vielä ohjelmistopalveluiden
ja integraatioiden toteutuksen vaatimiin yksityiskohtiin.

Tavoitteena on saada yhteisymmärrys asiakkaan kanssa siitä, millainen digitaalisten palveluiden kokonaisuus täyttää asiakkaan ja hänen asiakkaidensa tarpeet.

palvelumuotoilun osa-alueet

Oletteko pohtineet kokonaisvaltaisesti omia digitaalisia palvelujanne?

Jätä yhteydenottopyyntö, niin olemme yhteydessä mahdollisimman pian

Ota yhteyttä, niin keskustellaan tarpeistanne