Lopeta sähläys – modernilla CRM: llä 33 % paremmat mahdollisuudet saavuttaa myyntitavoitteet

Myynti on yrityksen tärkein funtio ja toimiva asiakkuudenhallinta kaikkien myynti- ja asiakaslähtöisten organisaatioiden ydin. CRM (Customer Relationship Management) on käsite, joka sisältää asiakaslähtöisen ajattelutavan organisaatiossa, sekä siihen liittyvät tietojärjestelmät. CRM on yleisnimitys kaikille rakenteille, joita yritys käyttää asikasvuorovaikutusten ja -suhteiden ohjaamiseen.

CRM sisältää paitsi ohjeistukset ja suuntaviivat siitä, miten suorat asiakasvuorovaikutukset tapahtuvat, mutta myös järjestelmät kaikkien asiaan liittyvien tietojen – kokoukset, tarjoukset, sähköpostikeskustelut, myyntikonversiot, jne. järjestämiseksi ja seuraamiseksi. CRM-järjestelmä sisältää ja yhdistelee runsaasti tietoa, josta yritys näkee miten hyvin (tai huonosti) asiakassuhteita hoidetaan ja miten se vaikuttaa liiketoimintaan.

”Kannattavan uuden asiakkaan hankkiminen voi maksaa viisi kertaa niin paljon kuin vanhan asiakkaan tyytyväisenä pitäminen ja säilyttäminen.”

Kuten myyntijohtajat ja myyntipäälliköt hyvin tietävät, yrityksen tehokas asiakkuudenhallinta varmistetaan modernilla toimivalla CRM-järjestelmällä, josta löytyy kaikki tarpeellinen hyvien asiakassuhteiden ylläpitoon: yhteystiedot, historiikki, tehtävät, tapahtumien hallinta, kaupat, markkinointitoiminnot.

Tämän päivän modernit CRM järjestelmät on myös yleensä kytketty saumattomasti yhteen digitaalisen markkinoinnin järjestelmien kanssa niin, että liidit (myyntimahdollisuudet) tulevat automaattisesti vastuumyyjän työpöydälle reaaliajassa. Myynnin ja markkinoinnin yhteensovittamisella mahdollistetaan kustannustehokas liidituotanto ja viiveetön outbound, jolla varmistetaan, että jok’ikinen myyntimahdollisuus varmasti hyödynnetään, kun sellainen on saatu esille houkuteltua.

Monilla yrityksillä ei ole tällaista edellä kuvattua hyvin organisoitua järjestelmää asiakassuhteidensa hallintaan. Johto on tottunut johtamaan työntekijöitään, mutta usein he jättävät myynnin tehtäväksi asiakassuhteiden hoitamisen parhaaksi katsomallaan tavalla — olivatpa asiakkaat sitten yksityishenkilöitä (B2C) tai toisia yrityksiä (B2B). Tämä tarkoittaa, että samassa yrityksessä voi olla useita hyvin erilaisia asiakkuudenhoitotapoja. Tämä ylemmän tason ohjauksen puute johtaa usein epäonnistumisiin myyntityössä. Tämä on hyvin yleinen syy siihen, että lähes puolet myyjistä ei saavuta vuositavoitteitaan.

”Vain 54,6 % myyntiedustajista saavuttaa tavoitteensa.”

Myynnin mittareita ja strategioita tutkiva yritys nimeltä CSO Insights sai selvityksessään hämmästyttäviä lukuja: Vain 54,6 % myyntiedustajista saavuttaa tavoitteensa. Mutta kun yritykset ottavat käyttöön muodollisen prosessin, jonka mukaan työntekijöiden on hoidettava myyntityötä, onnistumistaso nousee jo lähes 60 prosenttiin.

Ja kun siirrytään dynaamiseen prosessiin, 72,2 % saavuttaa tavoitteensa. Dynaaminen myyntiprosessi alkaa muodollisella rakenteella, mutta se tarjoaa myös liiketoiminnoille ja henkilöille mahdollisuuden tehdä muutoksia ja parannuksia kehittyäkseen.

Asiakassuhteiden hallintaa oikein käyttävillä yrityksillä on siis 18 prosenttiyksikköä suurempi mahdollisuus saavuttaa — tai jopa ylittää — tavoitteensa. Toisin sanoen nämä yritykset parantavat mahdollisuuksiaan tavoitteiden saavuttamiseen 33%!!

Pipedrive – Alan johtava myynninhallintatyökalu, jota myyntitiimit rakastavat!

Let’s do !T on alusta lähtien hyödyntänyt omassa myyntityössään Pipedrive CRM:ää ja olemme olleet erittäin tyytyväisiä käyttäjiä. Olemme myös kehittäneet omia sovelluksia Pipedriven ympärille ja saaneet myös mahdollisuuden julkaista niitä Pipedriven markkinapaikalla.

Kokemuksesta voimme todeta, että Pipedrive CRM on erinomainen tuote pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka tarvitsevat nopean ja tehokkaan tavan toteuttaa CRM-ratkaisunsa. Sen ehdottomia vahvuuksia ovat:

 • yksinkertainen ja intuitiivinen käyttöliittymä
 • mahdollisuus useamman myyntiputken hallintaan
 • hyvät ja hyödylliset ohjeet
 • helppo käyttöönotto
 • sujuvatoimiset mobiilisovellukset
 • muokattavat web-lomakkeet liidien keruuseen
 • markkinapaikka ohjelman sisällä, mistä voit hankkia lisäominaisuuksia muutamalla klikkauksella.

Pipedrive on helppokäyttöinen myyntiorientoitunut CRM ohjelmisto, jota käyttää jo yli 100 000 yritystä ympäri maailman.

 • Suunnittele toimintosi – Koska et voi kontrolloida lopputuloksia vaan ainoastaan omia toimintojasi, Pipedrive auttaa suunnittelemaan toimesi siten, ettei yksikään kauppa jää unohduksiin.
 • Seuraa kaikkea – Pipedrive seuraa kaikkea kauppoihisi liittyvää, käymistäsi keskusteluista aina niihin liittyviin ihmisiin.
 • Hallitse kauppoja helposti – Visuaalinen myyntiputkemme auttaa ymmärtämään intuitiivisesti kaikkien kauppojesi tilanteen ja viemään niitä eteenpäin kohti voittoa.
 • Työskentele älykkäämmin – Kun suunnitelmat on laadittu ja myynti organisoitu, voit toteuttaa toimet luottavaisin mielin tietäen, että työskentelet älykkäämmin etkä vain kovemmin.

Let’s do !T on valtuutettu globaali Pipedrive CRM -ohjelmiston jälleenmyyjä, joka tarjoaa räätälöityjä palvelutuotteita Pipedrive ohjelmiston ympärille. Tarjoamiamme palveluita ovat mm.:

 • Käyttöönottopalvelut
 • Koulutuspalvelut
 • Käyttötuki- ja neuvontapalvelut (HelpDesk)
 • Konsultointipalvelut
 • Järjestelmäintegraatio- ja sovelluskehityspalvelut
 • Koontilaskutuspalvelut – Asiakkaan on mahdollista tehdä palveluista koontilaskutussopimus, jolloin häntä laskutetaan lisensseistä ja palveluista sovituin väliajoin.
Jos olet kiinnostunut Pipedrive CRM:stä niin kysy lisää.